Nina Kaminen-Ahola
Ryhmänjohtaja

Lääketieteellisen genetiikan
osasto

Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto
Suomi

nina.kaminen[at]helsinki.fi

+358 (0)50 4482768

Tutkimusryhmän jäsenet

Nina Kaminen-Ahola Nina Kaminen-Ahola, FT, Dosentti
Ryhmänjohtaja
Heidi Marjonen Heidi Marjonen, FM
Väitöskirjaopiskelija

Pauliina Auvinen, Insinööri (AMK)
Maisteriopiskelija