Nina Kaminen-Ahola
Ryhmänjohtaja

Lääketieteellisen genetiikan
osasto

Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto
Suomi

nina.kaminen[at]helsinki.fi

+358 (0)50 4482768

Kiitämme tutkimuksemme rahoittajia!

Suomen akatemia
Alkoholitutkimussäätiö
Suomen kulttuurirahasto

Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö
Orion-Farmos Tutkimussäätiö
Yrjö Jahnssonin säätiö

Arvo ja Lea Ylpön säätiö

Juho Vainio säätiö

Paulon säätiö

Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö