Nina Kaminen-Ahola
Ryhmänjohtaja

Lääketieteellisen genetiikan
osasto

Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto
Suomi

nina.kaminen[at]helsinki.fi

+358 (0)50 4482768

Alkuraskauden alkoholialtistuksen hiirimalli

Alkuraskauden alkoholialtistus muuttaa hiirenpoikasten hippokampusten epigenomia, geenien toimintaa ja kokoa

Työssä keskityttiin hippokampukseen, joka on muistamiselle ja oppimiselle merkittävä aivojen rakenne. Sen tiedetään olevan herkkä alkoholin vaikutukselle. Tutkimuksessa varhainen alkoholialtistus muutti geenien toimintaa säätelevää epigenomia ja usean geenin toimintaa nuorten hiirenpoikasten hippokampuksissa. Hippokampuksen lisäksi alkoholi aiheutti samanlaisia muutoksia geenien toiminnassa myös poikasten kahdessa muussa kudoksessa, luuytimessä ja hajuepiteelillä. Tulos tukee ajatustamme, että alkoholi muuttaisi geenien säätelyä pysyvästi jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tämä olisi merkittävää alkoholin aiheuttamien vaurioiden haastavalle diagnosoinnille. Mekanismeja ja diagnosoinnissa käyttökelpoisia biologisia merkkejä tutkitaan, jotta vaurioiden vaatimaa kehityksen tukea olisi mahdollista tarjota riittävän varhain. Parhaassa tapauksessa pyyhkäisynäyte vastasyntyneen suun limakalvolta voisi paljastaa alkuraskauden alkoholialtistuksen aiheuttamien vaurioiden vakavuuden.

Muutokset aivojen rakenteissa
Lisäksi muutoksia oli nähtävissä tutkituissa aikuisten jälkeläisten aivojen rakenteissa: hippokampuksissa, hajukäämeissä ja aivokammioissa. Yllättäen merkittävimmäksi löydöksi osoittautui alkoholialtistuksen aiheuttama suurempi vasen hippokampus. Voisiko tämä liittyä odottamattomaan tulokseen aiemmin tehdyissä käytöskokeissa (Sanchez Vega MC ja muut 2013)? Niiden mukaan alkoholille altistuneet poikaset olivat vilkkauden lisäksi parempia spatiaalista eli paikkaan liittyvää muistia testaavissa kokeissa. Ehkä juuri suurempi hippokampus selittäisi hiirimallissa havaitun parantuneen spatiaalisen muistin.

Tulos suuremmasta hippokampuksesta ja paremmasta paikaan liittyvästä muistista on yllättävä. Lukuisissa aiemmissa tutkimuksissa alkoholialtistus on heikentänyt suoriutumista paikkaan liittyvää muistia vaativissa tehtävissä. Alkoholialtistus tässä tutkimuksessa on kuitenkin hyvin aikainen, ja alkoholin määrän lisäksi juuri altistuksen ajoitus näyttäisi vaikuttavan merkittävästi hippokampuksen toimintaan.