Nina Kaminen-Ahola
Ryhmänjohtaja

Lääketieteellisen genetiikan
osasto

Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto
Suomi

nina.kaminen[at]helsinki.fi

+358 (0)50 4482768

Alkuraskauden alkoholialtistuksen hiirimalli

Raskaudenaikainen alkoholialtistus voi aiheuttaa syntyvälle lapselle laajan kirjon erilaisia vaurioita, kuten oppimishäiriöitä ja synnynnäisiä epämuodostumia. Mekanismeja, joilla alkoholi vaikuttaa sikiönkehitykseen, ei vielä tunneta ja lapselle aiheutettujen vaurioiden diagnosointi on vaikeaa.

FAS-hiirimalli

Hiirimallissa, jossa emo juo raskauden alussa alkoholia, on jälkeläisillä todettu ihmisen fetaalialkoholisyndroomaa (FAS) muistuttavia piirteitä: kasvun hidastumista, rakenteellisia muutoksia vastaavilla alueilla kasvoja ja kalloa sekä ylivilkkautta. Tämä aikainen altistus alkaa hedelmöityksestä ja jatkuu hermoston kehityksen alkuun. Ihmisellä tämä vastaa kehityksellisesti kolmea tai neljää hedelmöityksen jälkeistä viikkoa (raskausviikot 3-6). Tällöin tuleva äiti ei aina vielä tiedä olevansa raskaana.

Muutokset epigenomissa ja geenien toiminnassa

Alkuraskaus on aktiivista solujen jakautumisen ja erilaistumisen aikaa. Kullekin samanlaista DNA-juostetta sisältävälle solutyypille muodostuu omanlaisensa geenientoimintaa säätelevä epigenomi. Tutkimukset solu- ja eläinmalleilla ovat osoittaneet, että kehitysvaihe olisi herkkä ympäristön vaikutuksille. Aikaiset epigenomin muutokset voivat levitä laajalle eri kudoksiin solujen jakautumisien ja erilaistumisen myötä.

Olemme jo osoittaneet epigeneettisesti herkkää Agouti viable yellow-geenimuotoa (Avy) käyttämällä, että aikainen alkoholialtistus todellakin muuttaa kehittyvän poikasen epigenomia, geenin luentaa ja poikasen ulkonäköä pysyvästi. Nyt tavoitteemme on selvittää, aiheuttaako alkoholi raskauden alussa muutoksia normaalien geenien (muu kuin Avy) toiminnassa ja johtuuko tämä muutoksista epigenomissa. Lisäksi haluamme tietää, näkyvätkö mahdolliset muutokset myöhemmin jälkeläisten geenien toiminnassa ja aiheuttavatko ne ihmisen raskaudenaikaiselle alkoholialtistukselle tyypillisiä piirteitä.

Lue lisää hiirimallista:

Kaminen-Ahola N ja muut, 2010. Maternal Ethanol Consumption Alters the Epigenotype and the Phenotype of Offspring in a Mouse Model. PLoS Genetics 6(1) e1000811

Kaminen-Ahola N ja muut, 2010. Postnatal growth restriction and gene expression changes in a mouse model of fetal alcohol syndrome. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol 88: 818-826.

Sanchez Vega MC ja muut, 2013. Early gestational exposure to moderate concentrations of ethanol alters adult behaviour in C57BL/6J mice. Behav Brain Res. 252: 326-333.

Marjonen ja muut, 2015. Early Maternal Alcohol Consumption Alters Hippocampal DNA Methylation, Gene Expression and Volume in Offspring in a Mouse Model. PLoS ONE. DOI: 10.1371/journal.pone.0124931

Alkuraskauden alkoholialtistus muuttaa hiirenpoikasten hippokampusten epigenomia, geenien toimintaa ja kokoa

Työssä keskityttiin hippokampukseen, joka on muistamiselle ja oppimiselle merkittävä aivojen rakenne. Sen tiedetään olevan herkkä alkoholin vaikutukselle. Tutkimuksessa varhainen alkoholialtistus muutti geenien toimintaa säätelevää epigenomia ja usean geenin toimintaa nuorten hiirenpoikasten hippokampuksissa.     Lue lisää...