Nina Kaminen-Ahola
Ryhmänjohtaja

Lääketieteellisen genetiikan
osasto

Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto
Suomi

nina.kaminen[at]helsinki.fi

+358 (0)50 4482768

epiFASD
raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen epigenetiikka

Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, miten raskaudenaikainen alkoholialtistus vaikuttaa sikiönkehitykseen. Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa laajan kirjon erilaisia vaurioita syntyvälle lapselle. Näitä vaurioita kuvataan termillä sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat oireyhtymät (Fetal Alcohol Spectrum Disorders, FASD). Vaurioiden syntyyn tiedetään vaikuttavan alkoholinkäytön määrän ja ajankohdan lisäksi perintötekijät, mutta eri tekijöiden vaikutus ja itse alkoholin vaikutusmekanismi ovat yhä epäselviä. Tarkoituksemme on parantaa alkoholialtistuksen aiheuttamien vaurioiden tunnistamista. Tutkimuksen tavoitteena on löytää biologisia merkkejä, joiden avulla raskauden aikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamat vauriot voisi tunnistaa heti lapsen synnyttyä ja mahdollistaa näin varhainen kehityksen tuki.

Tutkimukseen pyydetään osallistumaan raskaana olevia naisia, jotka ovat Helsingin yliopistosairaalan Huumeet, alkoholi ja lääkkeet -erityisäitiyspoliklinikan (HAL) seurannassa alkoholin käytön vuoksi. Lisäksi toivomme tutkimukseen mukaan naisia, jotka ovat käyttäneet alkoholia runsaasti ennen kuin ovat tienneet olevansa raskaana, mutta lopettaneet alkoholinkäytön huomattuaan raskauden alkaneen.

Tutkimukseen pyydetään osallistumaan verrokeiksi raskaana olevia naisia, jotka eivät käytä päihteitä, lääkkeitä, eivätkä tupakoi raskauden aikana. Heidän raskautensa tulee olla alkanut ilman hedelmöityshoitoja ja he ovat suunnitelleet synnyttävät Naistenklinikalla tai Kätilöopiston sairaalassa. Lisäksi verrokeiksi pyydetään tupakoivia raskaana olevia naisia, jotka synnyttävät Naistenklinikalla tai Kätilöopiston sairaalassa. Alkoholin käyttöön liittyy usein tupakointi. Tutkimalla raskauden aikana alkoholia juovien äitien ja heidän lapsiensa lisäksi tupakoivia äitejä, jotka eivät käytä alkoholia, pyritään erottamaan alkoholin ja tupakan vaikutus toisistaan.

Tutkimus tehdään yhteistyönä Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopistosairaalan HAL-poliklinikan kanssa. Parien rekrytointi mukaan tutkimukseen on alkanut syksyllä 2013 ja tulee jatkumaan useita vuosia. Tällä sivustolla kerromme tutkimustuloksistamme ja toivotamme tervetulleiksi työtämme seuraamaan tutkimukseen osallistuneiden lisäksi kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet!

Lue lisää tutkimuksestamme:

Heidi Marjonen, Hanna Kahila, Nina Kaminen-Ahola, 2017. rs10732516 polymorphism at the IGF2/H19 locus associates with a genotype-specific trend in placental DNA methylation and head circumference of prenatally alcohol-exposed newborns. Human Reproduction Open 5.10.2017

Lehdistötiedote

Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkimukseen osallistumisesta antaa
FT Nina Kaminen-Ahola, puh. 050 4482768
LKT Hanna Kahila, puh. 050 4271189

epiFASD