Nina Kaminen-Ahola
Ryhmänjohtaja

Lääketieteellisen genetiikan
osasto

Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto
Suomi

nina.kaminen[at]helsinki.fi

+358 (0)50 4482768

epiART
hedelmöityshoitojen epigenetiikka

Hedelmöityshoitojen avulla syntyneet lapset ovat yleisesti ottaen terveitä. Verrattaessa heitä spontaanisti, ilman hoitoja syntyneisiin lapsiin, on heillä tutkimusten mukaan hieman suurempi riski ennenaikaiseen syntymään ja alhaiseen syntymäpainoon. Useassa tutkimuksessa hedelmöityshoidoissa käytettyihin menetelmiin on yhdistetty muutoksia istukan tai istukkaveren geenien toimintaa säätelevässä epigenomissa. Tutkimustulokset ovat kuitenkin olleet ristiriitaisia, eikä laajamittaisia seurantatutkimuksia ole tehty. Hedelmöityshoitojen mahdollisten vaikutusten selvittämiseksi olemme nyt aloittaneet laajan synnytyksen yhteydessä kerättäviin näytteisiin ja seurantatietoihin perustuvan tutkimuksen.

Tutkimuksemme tavoitteena on selvittää muuttavatko hedelmöityshoidoissa käytetyt menetelmät epigenomia ja voivatko nämä muutokset vaikuttaa yksilön kehitykseen ja terveyteen. Lisäksi tutkimme onko hedelmöityshoidoissa käytettyjen menetelmien välillä eroa ja miten menetelmiä voisi kehittää.

Tutkimukseen pyydämme lapsettomuuden vuoksi Väestöliiton Helsingin lapsettomuusklinikalle ja Helsingin yliopistosairaalan hormonipoliklinikalle hakeutuneita pareja, jotka ovat suunnitelleet synnyttävänsä Naistenklinikalla tai Kätilöopiston sairaalassa. Lisäksi pyydämme verrokeiksi spontaanisti raskaiksi tulleita naisia, jotka synnyttävät Naistenklinikalla tai Kätilöopiston sairaalassa.

Tutkimus tehdään yhteistyönä Helsingin yliopiston, Väestöliiton Helsingin lapsettomuusklinikan ja Helsingin yliopistosairaalan hormonipoliklinikan kanssa. Parien rekrytointi mukaan tutkimukseen on alkanut kesällä 2014 ja tulee jatkumaan useita vuosia. Tällä sivustolla kerromme tutkimustuloksistamme ja toivotamme tervetulleiksi työtämme seuraamaan tutkimukseen osallistuneiden lisäksi kaikki muutkin aiheesta kiinnostuneet!

Lisätietoja tutkimuksesta ja tutkimukseen osallistumisesta antaa
FT Nina Kaminen-Ahola, puh. 050 4482768

 


epiART