Nina Kaminen-Ahola
Ryhmänjohtaja

Lääketieteellisen genetiikan
osasto

Haartmaninkatu 8
00014 Helsingin yliopisto
Suomi

nina.kaminen[at]helsinki.fi

+358 (0)50 4482768

Ympäristöepigenetiikan tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme tavoitteena on ymmärtää, miten ympäristö vaikuttaa geeniemme toimintaan. Keskeisessä roolissa geenien toiminnan säätelyssä on epigenomi. Se pitää sisällään joukon säätelytekijöitä, jotka muuttamatta DNA-juosteen koodia vaikuttavat geenien luentaan. Tutkimme mekanismeja, joilla ympäristö voi vaikuttaa epigenomiin ja näin geenien toimintaan.

Olemme kiinnostuneita raskaudenaikaisen ympäristön vaikutuksesta sikiön­kehitykseen. Epigeneettisten säätelymekanismien tiedetään ohjaavan normaalia yksilönkehitystä. Yhdestä hedelmöityneestä munasolusta kehittyy solunjakautumisten ja erilaistumisten kautta aikuinen yksilö, toimiva kokonaisuus, jossa on lukuisia erilaisia solutyyppejä. Tämä kohdussa alkava tapahtumien sarja on tarkasti säädelty. Määrättyjen geenien on toimittava oikeaan aikaan, oikeassa solutyypissä ja sopivalla voimakkuudella.

Erityisesti meitä kiinnostaa raskauden alku. Tällöin epigenomi ikään kuin palautetaan alkuasetuksiinsa ja ensimmäiset solut valmistetaan kyvykkäiksi erilaistumaan lukuisiksi solutyypeiksi. Tätä kutsutaan epigeneettiseksi uudelleenohjelmoitumiseksi. Uudelleenohjelmoitumisessa pyyhkiytyvät pois myös vanhempien elämänsä aikana keräämät epigeneettiset muutokset, eivätkä ne näin siirry taakaksi jälkipolville. Tämän ajanjakson aikana epigenomi on erityisen herkkä ympäristön vaikutuksille. Muutokset kehittyvässä epigenomissa voivat vaikuttaa sikiönkehitykseen ja näin yksilön loppuelämän terveyteen ja hyvinvointiin.